torsdag 9. mai 2013

Fysisk aktivitet for alle?


Den 26. april presenterte Jonas Gahr Støre Folkehelsemeldingen. God helse- felles ansvar. Et av de nasjonale målene for folkehelsearbeidet er å ”(...) skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen”. Stortingsmeldingen slår fast at inaktivitet er blant de største utfordringene for norsk folkehelse. Økt fysisk aktivitet, spesielt blant utsatte grupper, er derfor et fokusområde i meldingen. 10.mai markeres verdens aktivitetsdag for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Vi i idrettslaget Friskis&Svettis vil benytte dagen til å sette fokus på aktivitetsglede for alle - uavhengig av alder, fysisk form eller funksjonsevne.

Fysisk aktivitetsnivå og helse henger sammen. Det vet vi. Likevel øker helseforskjellene i Norge. Forskjellene er store uavhengig av om sosial ulikhet måles etter utdanning, inntekt eller yrke. Trening, fysisk form og prestasjoner er blitt et statussymbol. Samtidig som grupper med høy sosial status sykler Birken og løper maraton, faller en stadig større gruppe fra. Det store spørsmålet blir derfor hvordan man kan få de inaktive i aktivitet.

En forutsetning for å øke aktivitetsnivået til stillesittende nordmenn, må være at det finnes flere tilpassede aktivitetstilbud. Dette bør være lavterskeltilbud: tilgjengelige, trygge og nivåtilpasset. Det handler om å skape mestringsfølelse og bevegelsesglede! Friskis og Svettis er en av Norges største idrettsforeninger, og drives av rundt 1700 frivillige. Det er disse frivillige instruktørene som er drivkraften bak Friskis og Svettis sitt varierte treningstilbud. Vi har fokus på bredde og mangfold, og flere av våre idrettslag har allerede tilbud for grupper som kan ha vanskelig for å finne passende aktivitetsmuligheter.

”Vi må forebygge mer, og reparere mindre”, har Gahr Støre uttrykt. Trening er forebyggende, og hos Friskis og Svettis er alle velkomne til å trene med den kroppen de har, etter egne forutsetninger og mål. Både Birkensyklister, seniorer og rullestolbrukere kan finne et passende aktivitetstilbud hos oss. Vi tilbyr også Enkeljympa lagt til rette for personer med utviklingshemming, et treningstilbud som har fått positiv oppmerksomhet i både aviser og på TV.
I folkehelsemeldingen inviterer helsemyndighetene frivilligheten til dialog og samarbeid om det felles folkehelsearbeidet. Som frivillig organisasjon og idrettslag, takker Friskis og Svettis med dette ja til invitasjonen. Vi bidrar gjerne i et samarbeid for å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Verdens aktivitetsdag er en viktig dag som setter fokus på aktivitet og bevegelsesglede. Vi i Friskis og Svettis vil fortsette å jobbe for at mange flere dager skal bli aktive.

PS: I sommer kan alle trene gratis med oss hver mandag i Frogneparken i Oslo. Sees vi, Jonas?

Skrevet av:

Linda Thorsteinsen Informasjonskonsulent (Renovasjonsetaten) og treningsleder Friskis og Svettis Oslo
Ragnhild Lorentzen Folkehelsekoordinator (Bydel Veste Aker) og treningsleder Friskis og Svettis Oslo


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar